Συνδυασμοί μικρού μήκους

Έξυπνη προετοιμασία της σποροκλίνης

Οι συνδυασμοί μικρού μήκους FOX και FOX D καθιστούν εφικτή την εύκολη προετοιμασία της σποροκλίνης με εξοικονόμηση καυσίμου. Σε συνδυασμό με μία σπαρτική μηχανή της PÖTTINGER, το ζευγάρι ελκυστήρα- ρυμουλκούμενου αποτελεί έναν οικονομικό συνδυασμό σποράς.

Μοντέλα Αρότρων – Συνδυασμοί μικρού μήκους

FOX Συνδυασμοί μικρού μήκους με κυρτά δόντια ή δίσκους