Σβολοκόπτες

Προετοιμασία του εδάφους

Ο άριστος θρυμματισμός και η καλή ανάμειξη είναι τα πλεονεκτήματα των σβολοκοπτών της PÖTTINGER. Σε συνδυασμό με μία σπαρτική μηχανή της PÖTTINGER προκύπτει ένα δυνατό και οικονομικά αποδοτικό ζευγάρι ελκυστήρα – ρυμουλκούμενου για τέλεια σπορά.

Μοντέλα – Σβολοκόπτες

LION PÖTTINGER Βοηθητικοί κύλινδροι

LION PÖTTINGER Σβολοκόπτες