Μηχανικές σπαρτικές μηχανές

Καλύτερη σπορά – καλύτερη συγκομιδή

Οι σπαρτικές μηχανές PÖTTINGER εντυπωσιάζουν με τη λειτουργικότητα, την ασφάλεια λειτουργίας και την αποδοτικότητα τους. Τα μοναδικά συστήματα δοσομέτρησης, η ομοιόμορφη απόθεση σπόρου και ο άνετος χειρισμός συμπεριλαμβάνονται στα κύρια χαρακτηριστικά.

Μοντέλα – Μηχανικές σπαρτικές μηχανές

VITASEM Μηχανικές αναρτώμενες σπαρτικές μηχανές

VITASEM A Μηχανικές προσαρτώμενες σπαρτικές μηχανές