Καλλιεργητές

Αερισμός εδάφους

Οι καλλιεργητές SYNKRO της PÖTTINGER σχεδιάστηκαν για την ενσωμάτωση υπολειμμάτων στο έδαφος και ενδείκνυνται για την επίπεδη αλλά και τη βαθιά επεξεργασία του εδάφους. Κατά την κατασκευή δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή να είναι ευέλικτοι και με περιορισμένες απαιτήσεις σε δύναμη.

Μοντέλα Καλλιεργητών

SYNKRO Τ PÖTTINGER Ρυμουλκούμενοι καλλιεργητές με τρεις σειρές σταβαριών

SYNKRO καλλιεργητές με τρεις σειρές σταβαριών

SYNKRO καλλιεργητές με δύο σειρές σταβαριών