Άροτρα

Άροση χωρίς παύση

Η ανθεκτική και έξυπνη κατασκευή των αρότρων της POTTINGER διασφαλίζει βέλτιστη κατανομή δύναμης και ευστάθεια στην περιοχή της μεγαλύτερης επιβάρυνσης πλαισίου. Με το μοναδικό κέντρο ρύθμισης της POTTINGER τα άροτρα μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν τέλεια σε όλους του τύπους εδάφους και τις συνθήκες χρήσης.

Μοντέλα Αρότρων

SERVO PLUS NOVA – Τα υδραυλικά «πολυτάλαντα» εργαλεία

SERVO PLUS – Φερόμενα άροτρα με υδραυλική ρύθμιση πλάτους κοπής

SERVO NOVA – Φερόμενα άροτρα με υδραυλική προστασία από πέτρες

SERVO Φερόμενα άροτρα με βαθμιδωτά πλάτη κοπής