Οχήματα φόρτωσης

Το νούμερο 1 παγκοσμίως

Η ευκολία στην κίνηση, η δύναμη ώθησης και η πολυμορφικότητα χαρακτηρίζουν τα οχήματα φόρτωσης της PÖTTINGER. Προσφέρουμε μία μεγάλη γκάμα προϊόντων, από οχήματα φόρτωσης σανού μέχρι οχήματα ενσίρωσης μεγάλων επιφανειών. Για όλους – τον γεωργό ή την εταιρεία παροχής γεωργικών υπηρεσιών.

Μοντέλα – Οχήματα φόρτωσης

JUMBO COMBILINE PÖTTINGER Οχήματα φόρτωσης πολλαπλών χρήσεων με στροφέα

JUMBO PÖTTINGER Οχήματα φόρτωσης με στροφέα

TORRO COMBILINE PÖTTINGER

EUROPROFI COMBILINE PÖTTINGER

PRIMO PÖTTINGER Οχήματα φόρτωσης με ταλαντευόμενους μεταφορείς

BOSS JUNIOR – BOSS ALPIN – EUROBOSS Οχήματα φόρτωσης με ταλαντευόμενους μεταφορείς