Μηχανήματα διαμόρφωσης κυλινδρικών δεματίων

Με το μηχάνημα διαμόρφωσης κυλινδρικών δεματίων IMPRESS αναβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής – τόσο των αγροτών, χάρη στον ασφαλή και άνετο χειρισμό, όσο και των ζώων, χάρη στην άριστη ποιότητα χορτονομής. Τόσο σε υγρές όσο και σε ξηρές συνθήκες, στη χρήση σε άχυρο, χόρτο ή ενσίρωμα, η IMPRESS είναι η κατάλληλη μηχανή για κάθε χρήση.

Μοντέλα – Μηχανήματα διαμόρφωσης κυλινδρικών δεματίων

IMPRESS MASTER PÖTTINGER

IMPRESS PRO PÖTTINGER