Κοπτικές μηχανές

Μοντέλα – Κοπτικές μηχανές

MEX PÖTTINGER Ενσιρωκοπτική μηχανή με δίσκους