Διασκορπιστές χόρτου

Σταθερότητα και άριστη ποιότητα διασκορπισμού

Οι δοκιμασμένοι μας διασκορπιστές χόρτου ξεχωρίζουν με την τέλεια προσαρμογή τους στο έδαφος. Αυτό σας επιτρέπει ένα διασκορπισμό χόρτου που προστατεύει τη χορτονομή χωρίς να εισχωρήσουν ρύποι. Οι φαρδιοί τροχοί σε συνδυασμό με τον τροχό MULTITAST στην κοτσαδούρα βελτιώνουν αισθητά τη λειτουργικότητα σε κεκλιμένα εδάφη. Η υψηλή ποιότητα επεξεργασίας εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής.

Μοντέλα – Διασκορπιστές χόρτου

HIT PÖTTINGER Διασκορπιστές χόρτου με οκτώ περιστροφικές κεφαλές

HIT PÖTTINGER Διασκορπιστές χόρτου με έξι περιστροφικές κεφαλές

HIT PÖTTINGER Διασκορπιστές χόρτου με τέσσερις περιστροφικές κεφαλές

ALPINHIT PÖTTINGER Διασκορπιστές χόρτου με τέσσερις και έξι περιστροφικές κεφαλές